Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych!

Na podstawie Decyzji Prezesa Rady Ministrów RP i Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa z dniem 12 marca 2020 r. zawieszam zajęcia w Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu. Od 16 marca do 25 marca 2020 r. ze względu na ochronę epidemiologiczną szkoła będzie zamknięta, niedostępna dla uczniów i interesantów. W tych dniach nie będą organizowane dowozy młodzieży. Rodzice są odpowiedzialni za przebywanie młodzieży w domu. Nie należy w tym czasie pozwalać im na uczestnictwo w zabawach, przebywaniu w centrach handlowych i innych skupiskach ludzi.

Uczniowie szkoły branżowej I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w rmach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
Nauczyciele będą przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu drogą elektroniczną.
Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologocznej w kraju. Sprawdzać również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły – Grażyna Wilińska