Wojewódzki Konkursu Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego

W minioną sobotę w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku odbyła się 26 edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K. Baczyńskiego. Ideą konkursu jest krzewienie miłości młodych ludzi do poezji oraz poznanie twórczości wielkiego poety, który ginąc w Powstaniu Warszawskim oddał świadectwo wojennego okrucieństwa. W konkursie wzięły udział dwie nasze uczennice Daria Błaszczyk i Julia Szadkowska, które pięknie zaprezentowały wiersze wielkiego poety pokolenia „Kolumbów”. Wiersze „Rodzicom” i „Pokolenie” w interpretacji Julii przypadły do gustu jury, które nagrodziło naszą utalentowana recytatorkę drugim miejscem w kategorii szkół ponadpodstawowych. Zmagania recytatorów zakończył uroczysty koncert laureatów podczas którego jeszcze raz mogliśmy usłyszeć słowo poetyckie w wykonaniu Julii. Serdecznie gratulujemy laureatce, jesteśmy dumni, że możemy uwrażliwiać młodzież na sztukę poetycką i mamy nadzieję, że kolejne konkursy przyniosą podobne, a nawet jeszcze lepsze rezultaty.