Święto Konstytucji 3 maja

„Niech każdy miłość własną

-kraju miłości poświęci!”

Słowa jednego z czołowych przedstawicieli polskiego oświecenia, publicysty, posła na sejm oraz pisarza Juliana Ursyna Niemcewicza stały się mottem uroczystości, która odbyła się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. 27 maja społeczność szkolna uczestniczyła w akademii upamiętniającej 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Z tej okazji młodzież z klasy: IB technikum pod opieką pani Marty Stockiej, pani Eweliny Włodarzewskiej oraz pani Joanny Modrzejewskiej przygotowała uroczystość, podczas której za pomocą słowa poetyckiego, narracji, obrazów i pieśni patriotycznych przypomniała wyjątkowe chwile z dziejów naszego narodu, związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Podniosłą, patriotyczną uroczystość uświetnili swoim śpiewem uzdolnieni uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu: Zuzanna Braszkiewicz z klasy IB, która wykonała utwór Ewy Bem pt.: „W domu ojczystym” oraz Filip Arkuszewski z klasy IVP, który zaśpiewał piosenki Marka Grechuty: „Ojczyzna” oraz „Wolność”.
Przekazane treści miały skłonić wszystkich uczestników, a przede wszystkim młodzież, do refleksji na temat patriotyzmu, do odnalezienia odpowiedzi na pytanie, czym dla nas jest ojczyzna? Przedstawiony program stał się zatem wyjątkową i niecodzienną lekcją historii dla młodych ludzi. Uświadomił im, że powinni pamiętać o ważnych chwilach w dziejach naszego narodu, czerpać z nich siłę i mądrość do przezwyciężania trudności we współczesnym świecie oraz szanować wolność jako niezwykle ważną wartość.