Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szk. 2022/2023

14 października 2022

31 października 2022

11 listopada 2022

2 maja 2023

4 maja 2023

8 maja 2023