Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szk. 2020/2021

2 listopada 2020

22 grudnia 2020

4, 5 maja 2021

22 czerwca 2021