Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szk. 2021/2022

15 października 2021

12 listopada 2021

2 maja 2022

4,5 maja 2022

21 czerwca 2022