Kurs R.03 A. Baranowska – Kacprzak

SPOTKANIE II KURS R.03 (sem. IV ) opiekun A. Baranowska-Kacprzak

21.02.2020 – piątek

22.02.2020- sobota

15.30-17.00

3,4

Produkcja zwierzęca

 

 

8.00-11.15

5,6,7,8

Produkcja roślinna

17.10-18.40

3,4

Prow. Prod. zwierz.

 

11.25-14.30

5,6,7,8

Prow. Prod. roślinnej

18.50-21.10

5,6,7,

Technika w rolnictwie

14.40-

4,5,6,7,

Pracownia mech. rolnictwa

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SPOTKANIE I KURS R.03 (sem. IV ) opiekun A. Baranowska-Kacprzak

14.02.2020 – piątek

15.02.2020- sobota

15.30-17.00

1,2,

Produkcja zwierzęca

 

 

8.00-11.15

1,2,3,4

Produkcja roślinna

17.10-18.40

1,2

Prow. Prod. zwierz.

 

11.25-14.30

1,2,3,4

Prow. Prod. roślinnej

18.50-21.10

1,2,3

Pracownia mech. rolnictwa

14.40-16.10

1,2

Technika w rolnictwie

     

16.20-17.50

1,2

Technika w rolnictwie

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE IX KURS R.03 (sem. III ) opiekun A. Baranowska-Kacprzak

17.01.2020 – piątek

18.01.2020- sobota

15.30-17.55

28,29,30,

Pracownia mech. rolnictwa

 

 

8.00-10.25

131415

Technika w rolnictwie

18.00-21.10

4,5,6,7,

Dział. gosp. w rol.

 

10.30-12.00

9,10

Org.bhp

   

 

     
         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SPOTKANIE VIII KURS R.03 (sem. III ) opiekun A. Baranowska-Kacprzak

10.01.2020 – piątek

11.01.2020- sobota

15.30-17.00

21,22

Produkcja roślinna

 

8.00-10.25

101112

Prowadz. prod. zwierzęcej

17.10-18.35

23,24

Produkcja roślinna

 

10.30-11.15

13

Prowadz. prod. zwierzęcej

18.45-21.10

12,13,14

Język obcy zawodowy

 

11.25-15.25

2324252627

Pracownia mech. rolnictwa

     

15.30-16.15

25

Produkcja roślinna

     

16.20-17.50

9,10

Prowadz. dział. gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE VII KURS R.03 (sem. III ) opiekun A. Baranowska-Kacprzak

06.12.2019 – piątek

07.12.2019- sobota

15.30-17.00

18,19

Produkcja roślinna

 

8.00-10.25

101112

Technika w rolnictwie

17.10-17.55

20

Produkcja roślinna

 

10.30-12.00

7,8,

Org.BHp

18.00- 20.20

13,14,15,

Prowadz. prod. roślinnej

 

12.10-13.40

8,9

Język obcy zawodowy

20.25-21.10

8

Prow. Dział. gospod.

13.50-15.20

1011

Język obcy zawodowy

     

15.30-17.50

202122

Pracownia mech. rolnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPOTKANIE III KURS RL.03 (sem. III ) opiekun A. Baranowska – Kacprzak

11.10.2019 – piątek 12.10.2019- sobota

15.30- 17.00
8,9 Produkcja zwierzęca 8.00-10.25 4,5,6 Technika w rolnictwie
17.05-18.35 10,11 Produkcja zwierzęca 10.30-12.00 3,4 Org.BHP
18.45-19.30 12 Produkcja zwierzęca 12.10-14.35 7,8,9 Produkcja roślinna
19.40-21.10 4,5 Prowadz. prod. zwierzęcej

14.40-16.10 5,6
Prowadz. prod. roślinnej
      16.20-17.50 6,7 Pracow.mech. rolnictwa
           

 

SPOTKANIE II KURS RL.03 (sem. III ) opiekun A. Baranowska – Kacprzak

27.09.2019 – piątek 28.09.2019- sobota

15.30- 17.00
1,2 Org.BHP 8.00-10.25 4,5,6 Produkcja roślinna
17.05-18.35 1,2 Technika w rolnictwie 10.30-12.00 3,4 Prowadz. Produkcji roślinnej
18.45-19.30 3 Technika w rolnictwie

12.10-12.55 3 Prow. Dzał. Gosp.
19.40-21.10 4,5 Pracownia mech. rolnictwa

13.00-13.45 3 Dział .gosp. w rolnictwie
      13.55-15.25 1,2 Język obcy zawodowy
      15.30-17.50 5,6,7 Produkcja zwierzęca

 

SPOTKANIE I KURS RL.03 (sem. III ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

13.09.2019 – piątek 14.09.2019- sobota

15.30- 17.00
1,2 Produkcja zwierzęca 8.00-10.25 1,2,3 Produkcja roślinna
17.05-18.35 3,4 Produkcja zwierzęca 10.30-12.00 1,2 Prowadz.Produkcji roślinnej
18.40-21.10 1,2,3 Prow. Produkcji zwierzęcej

12.10-13.40 1,2 Prow. Dzał. Gosp.
   


13.50-15.20 1,2, Dział .gosp. w rolnictwie
      15.3017.50 1,2,3 Pracownia mechanizacji rolnictwa