Praktyki zawodowe w Grecji maj 2017

Uczniowie z Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu na przełomie kwietnia i maja 2017 roku otrzymali wspaniałą szansę na odbycie atrakcyjnych praktyk zawodowych w Grecji. Dzięki zaangażowaniu dyrektor szkoły p. Grażyny Wilińskiej przy wydatnej pomocy koordynatora całego przedsięwzięcia prezesa stowarzyszenia Kujawskiego Centrum Inicjatyw Społecznych p. Tomasza Wróblewskiego oraz współpracy z instytucją edukacyjną Golden Sun Mobility Center, projekt uzyskał akceptację Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W realizowanym w Grecji projekcie „Nowoczesna agroturystyka i agrobiznes szansą rozwoju dla młodzieży wiejskiej” uczestniczyło 17 uczniów szkoły. Wszelkie koszty (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki oraz kieszonkowe) zostały
w 100% sfinansowane ze środków na realizację projektu. Przez okres praktyk uczniowie zakwaterowani byli w 3-gwiazdkowym hotelu w pobliżu plaży, gdzie każdego dnia mogli korzystać. W pierwszym dniu pracy zapoznali się z przepisami BHP, organizacją i  planem praktyk. W czasie praktyk zawodowych uczniowie z Chodcza nie tylko pracowali ucząc się zawodu ale również poznawali zwyczaje, język i kulturę Grecji. Poznali także od „środka” grecką kuchnie i sposoby przyrządzania lokalnych potraw. Uczniowie mieli także możliwość wizytacji wytwórni sera feta, przetwórni ryżu, przetwórni i chłodni kiwi oraz rodzinnej winiarni. Ciekawym doświadczeniem były też odwiedziny w zakładzie produkującym deszczownice bębnowe oraz mieszalni pasz. Uczniowie mogli też zobaczyć funkcjonowanie zakładu przetwórczego wieprzowiny, a także palarni kawy. Dodatkowo, łącząc przyjemne z pożytecznym, odbyli kilka wycieczek dotykając historii Antycznej Grecji. Wielokrotnie byli zaskoczeni otwartością, serdecznością
i gościnnością gospodarzy. Tak doskonale zorganizowany i wypełniony różnymi atrakcjami okres praktyk zawodowych w przeuroczej Grecji  minął bardzo szybko, jednakże przeżycia i bogate wspomnienia z tak dalekiej wyprawy i pozwólmy podsumować – podróży życia zapewne na długo pozostaną wszystkim w pamięci. Praktyka za granicą dla uczniów z Chodcza była nie tylko niesamowitym doznaniem estetycznym, ale przede wszystkim doskonałym uzupełnieniem praktycznej nauki zawodu. Ponadto beneficjenci nabrali nowych umiejętności interpersonalnych związanych z samodzielnym podejmowaniem decyzji, współpracą w grupie oraz przedsiębiorczością, ale też odpowiedzialnością. Pobyt na praktykach był doskonałą okazją do zaprezentowania wiedzy i umiejętności zdobytych dotychczas w szkole. Uczniowie na miejscu posiedli nową wiedzę i umiejętności poruszania się w systemie edukacji i wymagań rynku pracy w Grecji. Udział w projekcie pozwolił uczniom na doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego i poznanie podstaw języka greckiego.