Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie PCKZIU. Przedstawicielami SU jest trzyosobowe grono, wybierane na jednoroczną kadencję przez ogół uczniów na początku każdego roku szkolnego. W roku szkolnym 2023/24 wybrane zostały następujące osoby:

PRZEWODNICZĄCY: Filip Arkuszewski

ZASTĘPCA : Anna Szymańska

SKARBNIK: Adam Łuczak

opiekun: mgr Marlena Czyżewska

Samorząd Uczniowski jest zaangażowany w organizacje imprez szkolnych, a także reprezentuje uczniów wobec władz szkolnych. Organizuje miedzy innymi uroczystości takie, jak Święto Niepodległości, Święto Edukacji Narodowej czy Jasełka. Raz w miesiącu organizowane są zebrania, na których omawiane są bieżące sprawy. Każdy z uczniów szkoły może zgłosić swoja własną propozycje dotyczącą uatrakcyjnienia życia w szkole.