Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie PCKZIU. Przedstawicielami SU jest trzyosobowe grono, wybierane na jednoroczną kadencję przez ogół uczniów na początku każdego roku szkolnego. W roku szkolnym 2021/22 wybrane zostały następujące osoby:

PRZEWODNICZĄCY:

 

ZASTĘPCA :

 

SKARBNIK:

 

 

opiekun: mgr Anna Grządziela

 

Samorząd Uczniowski jest zaangażowany w organizacje imprez szkolnych, a także reprezentuje uczniów wobec władz szkolnych. Organizuje miedzy innymi uroczystości takie, jak Święto Niepodległości, Święto Edukacji Narodowej czy Jasełka. Raz w miesiącu organizowane są zebrania, na których omawiane są bieżące sprawy. Każdy z uczniów szkoły może zgłosić swoja własną propozycje dotyczącą uatrakcyjnienia życia w szkole.