Uncategorized

Uroczystość nadania imienia i sztandaru szkołom wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu.

Uroczystość nadania imienia i sztandaru szkołom wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. Powiatowe Święto Edukacji Narodowej „Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszymCzytaj dalej