Kurs rolniczy – plan

Kurs semestr II, zjazd VI– opiekun B. Błaszczyk 2023/2024

 

05.04.2024

Piątek

godzina

Kolejność  godzin

z przedmiotu

Przedmiot 06.04.2024 Sobota

godzina

Kolejność

godzin
z przedmiotu

Przedmiot
 

15.15-17.30

 

 

12,13,14

Produkcja zwierzęca  

8.00-9.30

 

 

 

11,12

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. T
 

17.35- 19.05

 

12,13

Pracownia produkcji zwierzęcej  

9.35-11.50

 

12,13,14

Pracownia produkcji roślinnej
 

19.10-20.40

 

12,13

 

Zbyt produktów rolniczych

 

11.55- 14.10

 

 

17,18,19

Technika i bezpieczeństwo w rolnictwie
 

 

 

 

 

14.15-16.30

 

6,7,8

Obsługa środków technicznych

w rolnictwie

   

16.35-18.05

 

9,10

Obsługa środków technicznych

w rolnictwie