Erasmus + podsumowanie

Erasmus + Czas na podsumowanie. W dniu 29 maja o godz. 12.30 w auli PCKZiU odbędzie się

spotkanie, podczas którego uczestnicy wyjazdu do Grecji przedstawią prezentację na temat realizacji projektu.