Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CHODCZU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA:  

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: 

SKARBNIK: 

SEKRETARZ: