Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
W CHODCZU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA:  Pani Aneta Witczak

SEKRETARZ:  Agnieszka Kaczmarek

SKARBNIK: Aneta Nowakowska