Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
W CHODCZU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA:  Pani Aneta Witczak

SEKRETARZ:  Agnieszka Kaczmarek

SKARBNIK: Hanna Derfert