Szkoła Branżowa I stopnia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3-letnia

Kierunki, w których kształcenie zawodowe odbywa się w szkole i na warsztatach szkolnych:

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

mechanik pojazdów samochodowych

mechanik-monter maszyn i urządzeń

magazynier-logistyk

Kierunki, w których kształcenie zawodowe odbywa się na kursach a zajęcia praktyczne u pracodawcy

fryzjer

sprzedawca

rolnik

kucharz

piekarz

cukiernik

murarz-tynkarz

ślusarz

elektryk

operator urządzeń przemysłu chemicznego

oraz inne zawody

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Całość kształcenia odbywa się w szkole a zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,

– obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych  w rolnictwie,

– oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń,

– zdobywa prawo jazdy kategorii B i T.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:

– w firmach transportowych,

– w zakładach diagnostyki i mechaniki rolniczej,

– w serwisach sprzętu rolniczego,

– samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego,

– prowadzić gospodarstwo rolne i podjąć działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego.

Mechanik pojazdów samochodowych

Całość kształcenia odbywa się w szkole a zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– użytkowania pojazdów samochodowych,

– diagnozowania pojazdów samochodowych,

– naprawiania pojazdów samochodowych,

– kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:

– stacjach obsługi pojazdów samochodowych,

– zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,

– salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,

– przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

– przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

– firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Całość kształcenia odbywa się w szkole a zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,

– instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,

– wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,

– przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń,

– ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych, – wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń, – – naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,

– kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych,

– sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować:

– w małych, średnich i dużych zakładach wymagających montażu, obsługi i naprawy maszyn urządzeń mechanicznych,

– na wielu stanowiskach pracy np. montażysta, mechanik, ustawiacz, operator różnych urządzeń, konserwator,

– jako przedstawiciel handlowy,

– sprzedawca w sklepie z narzędziami, elektronarzędziami.

Magazynier-logistyk

Całość kształcenia odbywa się w szkole a zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– przyjmowania i wydawania towarów z magazynu,

– przechowywania towarów,

– ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie,

– prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:

– firmach logistycznych, produkcyjnych, posiadających różne typy magazynów,
– sklepach, hurtowniach, firmach handlowych różnych branż,
– centrach logistycznych,
– prowadzić własną działalność gospodarczą- własne firmy handlowe.

Fryzjer

Kształcenie ogólnokształcące odbywasz w szkole, natomiast kształcenie zawodowe na miesięcznych kursach oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy jako młodociany pracownik.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– dobieranie i  wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów,

– wykonywanie zabiegów chemicznych włosów: koloryzacja, rozjaśnianie, trwała ondulacja, chemiczne prostowanie włosów, pasemka, balejaż itp.,

– stylizowanie fryzur,

– wykonywanie strzyżenia włosów,

– wykonywanie zagęszczania i przedłużania włosów różnymi metodami i technikami.

Sprzedawca

Kształcenie ogólnokształcące odbywasz w szkole, natomiast kształcenie zawodowe na miesięcznych kursach oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy jako młodociany pracownik.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– organizacji handlu w gospodarce rynkowej,

– organizacji sprzedaży detalicznej,

– organizacji zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów, przygotowania ich do sprzedaży i ekspozycji,

– wykonywania i dokumentowania podstawowych obliczeń sklepowych,

– rozliczania i zabezpieczania utargu,

– pozyskiwania i obsługi klienta, przebiegu sprzedaży detalicznej.

Rolnik

Kształcenie ogólnokształcące odbywasz w szkole, natomiast kształcenie zawodowe na miesięcznych kursach oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy jako młodociany pracownik.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
– prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
– prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich,
– obliczania opłacalności produkcji rolniczej,

– kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami.

Kucharz

Kształcenie ogólnokształcące odbywasz w szkole, natomiast kształcenie zawodowe na miesięcznych kursach oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy jako młodociany pracownik.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– sporządzania potraw i napojów w sposób bezpieczny, estetyczny,  higieniczny
i sprawny,

– dbania  o właściwe przechowywanie produktów składowych,

– posługiwania się sprzętem kuchennym i urządzeniami,

– planowania i kalkulowania kosztów produkcji,

– prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Piekarz

Kształcenie ogólnokształcące odbywasz w szkole, natomiast kształcenie zawodowe na miesięcznych kursach oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy jako młodociany pracownik.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;

– sporządzania półproduktów piekarskich;

– dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;

– przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;

– obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

– przygotowywania i przekazywanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży

Cukiernik

Kształcenie ogólnokształcące odbywasz w szkole, natomiast kształcenie zawodowe na miesięcznych kursach oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy jako młodociany pracownik.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych,

– stosowania receptur cukierniczych,

– organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,

– prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

– planowania i kalkulowania kosztów produkcji,

– wykorzystywania nowoczesnych urządzeń,

– przechowywania i utrwalania żywności.

Murarz-tynkarz

Kształcenie ogólnokształcące odbywasz w szkole, natomiast kształcenie zawodowe na miesięcznych kursach oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy jako młodociany pracownik.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,

-wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,

– wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

– wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,

– wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

– prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ślusarz

Kształcenie ogólnokształcące odbywasz w szkole, natomiast kształcenie zawodowe na miesięcznych kursach oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy jako młodociany pracownik.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywanie prac ślusarskich z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej,

– naprawianie narzędzi do obróbki materiałów,

– naprawianie elementów maszyn i urządzeń,

– wykonywanie połączeń rozłączne i nierozłączne metali,

– zabezpieczanie antykorozyjnie elementów maszyn, urządzeń oraz narzędzi,

– prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Elektryk

Kształcenie ogólnokształcące odbywasz w szkole, natomiast kształcenie zawodowe na miesięcznych kursach oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy jako młodociany pracownik.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

– montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

– wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

– prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Kształcenie ogólnokształcące odbywasz w szkole, natomiast kształcenie zawodowe na miesięcznych kursach oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy jako młodociany pracownik.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;
– obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
– kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego.

Każdy inny zawód

Kształcenie ogólnokształcące odbywasz w szkole, natomiast kształcenie zawodowe na miesięcznych kursach oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy jako młodociany pracownik.