Przyjaciel Szkoły

Przyjaciel szkoły !

Osobom fizycznym, instytucjom lub firmom szczególnie zasłużonym dla Szkoły, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkól im.

Wł. Reymonta w Chodczu w drodze uchwały może nadać tytuł „Przyjaciel Szkoły”