Erasmus+

W ramach projektu Erasmus + uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik logistyk przygotowują się do wyjazdu na dwutygodniową praktykę do Grecji. W tym tygodniu odbywają się zajęcia kulturowe, pedagogiczne oraz z j.angielskiego.
Na zajęciach pedagogicznych uczniowie omawiali tematy związane z umiejętnością pracy w zespole, efektywnym gospodarowaniem czasu pracy oraz ze sposobami radzenia sobie ze stresem w pracy. Ponadto uczestnicy wyjazdu do Grecji sporządzili i podpisali kontrakt zobowiązujący ich do właściwego i kulturalnego zachowania się podczas trwania praktyk.
+7
Wszystkie reakcje:

Marlena Czyżewska, Danuta Warszawska i 20 innych użytkowników