Dyrekcja, nauczyciele i administracja

Dyrektor szkoły:

mgr inż. Grażyna Wilińska

Grono pedagogiczne:

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
mgr inż. Grażyna Wilińska przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Jacek Trzaskalski podstawy techniki, maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych
mgr Henryk Pawlikowski nauka jazdy ciągnikiem
mgr Joanna Kubiak język niemiecki, przedmioty logistyczne
mgr Joanna Świątek historia, wos, biblioteka
mgr inż. Jolanta Kiełczak biologia, geografia, przedmioty gastronomiczne, kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Aldona Baranowska–Kacprzak przedmioty gastronomiczne,  przedmioty rolnicze
mgr Rafał Gawrysiak
mgr Joanna Modrzejewskamgr Marlena Stańczakmgr Marta Rygiewicz
język angielski
mgr Joanna Modrzejewska informatyka, pedagog
ks. mgr Patryk Laskowski religia
mgr Ewelina Włodarzewska język polski
Witold Bogusławski zajęcia praktyczne
mgr Maria Nowakowska przedmioty ekonomiczne, przedmioty logistyczne
mgr Katarzyna Kapuścińska historia, w-f,  podstawy przedsiębiorczości
mgr Rafał Bobrowski wych. fizyczne
mgr Sylwia Lewandowska matematyka, fizyka
mgr inż. Anna Grządziela przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Barbara Błaszczyk chemia, wychowanie do życia w rodzinie, przedmioty rolnicze
Piotr Jabłoński nauka jazdy samochodem, przepisy ruchu drogowego
Marek Garbaliński

Jacek Dąbrowski

Mariusz Afeltowicz

zajęcia praktyczne
mgr Marlena Czyżewska zajęcia gastronomiczne
 mgr Marlena Stańczak język angielski
mgr Eugenia Andrzejewska

 

mgr Marta Stocka

język polski, matematyka

język polski

Administracja:

Urszula Nowakowska

Obsługa:

Bożena Kowalewska

Janusz Kocimski

Renata Skibińska

Andrzej Brzeziński