Praktyki zawodowe w Grecji listopad 2019 – “Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej”- galeria