Praktyki zawodowe w Grecji listopad 2019 – „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej”

Sprawozdanie z praktyk odbytych w Grecji.

Zajęcia przygotowawcze przed wyjazdem do Grecji.