O szkole

 

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

na bazie organizacyjnej i tradycji

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

W CHODCZU

Szkoła w Chodczu to nowoczesna placówka oparta na wieloletniej tradycji. Zapewnia wszystkim uczniom bezpieczeństwo, indywidualne podejście oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Oferuje bardzo dobre przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Nauczyciele są egzaminatorami a szkoła świetnie wyposażonym ośrodkiem egzaminacyjnym.

Od września 2020 roku nauka odbywać się będzie w nowym budynku, gdzie dla uczniów przygotowane są przestronne sale lekcyjne z nowym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi oraz nowocześnie wyposażone warsztaty i pracownie do praktycznej nauki zawodów.

Szkoła oferuje również bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T oraz liczne stypendia naukowe i socjalne. Zapewnia uczestnictwo w wielu projektach, dających szanse na wszechstronny rozwój, w tym zagraniczne praktyki w krajach Unii Europejskiej (Grecja, Portugalia).

Oprócz tego uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności, zainteresowania i pasje poprzez udział w licznych uroczystościach szkolnych, imprezach środowiskowych, wycieczkach, konkursach, zawodach sportowych.

Dodatkowym atutem dla uczniów z terenu powiatu włocławskiego są darmowe dojazdy do szkoły z wielu kierunków (m.in. Boniewo, Pyszkowo, Osiecz, Kłobia, Baruchowo, Kowal, Lubień Kujawski, Kaliska Kuj, Gole i in.)

Aktualnie placówka oferuje kilka typów szkół z wieloma kierunkami do wyboru. Są to:

5-letnie TECHNIKUM, w którym uczniowie mają możliwość przygotowania się i zdania egzaminu maturalnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych w następujących kierunkach kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik logistyk, technik organizacji turystyki, technik pojazdów samochodowych

3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, w której uczniowie mają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w wielu kierunkach. W części z nich całość kształcenia, w tym również zajęcia praktyczne odbywają się w szkole i w świetnie wyposażonych warsztatach szkolnych. Są to zawody: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, magazynier-logistyk.

W pozostałych zawodach uczniowie realizują zajęcia praktyczne u pracodawców jako młodociani pracownicy. Są to: fryzjer, sprzedawca, rolnik, kucharz, piekarz, cukiernik, murarz-tynkarz, ślusarz, elektryk, operator urządzeń przemysłu chemicznego oraz inne zawody

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada również ofertę kształcenia dla dorosłych. Są to następujące formy:

SZKOŁA POLICEALNA dla absolwentów szkół średnich, czyli liceów i techników. W szkole aktualnie funkcjonują dwa kierunki: technik administracji oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY dla osób pragnących zdobyć uprawnienia rolnicze. Jest to kwalifikacja R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej.

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA dla absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia.