O szkole

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego  funkcjonuje od 01.09.1997 roku. Uczniowie sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności w praktyce.

Jest to możliwe dzięki aktywnemu udziałowi w wielu imprezach środowiskowych. Tradycją stało się coroczne aranżowanie Stołów Wielkanocnych i Wigilijnych.Możemy pochwalić się doskonale wyposażoną pracownią do praktycznej  nauki zawodu. Uczniowie  mają możliwość pracy i doskonalenia swoich umiejętności na sprzęcie najwyższej jakości. Każdego roku bierzemy udział w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach, zajmując w nich wysokie miejsca, np. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Bloku Żywienia Człowieka i Gospodarstwa Domowego.  Młodzież w czasie praktyk wakacyjnych może przekonać się, jak ważna jest wiedza i umiejętności. Co roku, zapoznając młodzież z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, organizujemy wyjazdy na targi:  Polagra Food w Poznaniu, Gastro Hotel w Toruniu. W czasie roku szkolnego uczniowie odwiedzają zakłady żywienia zbiorowego, przetwórstwa spożywczego.

Przed ponad trzydziestu laty budynek po garażu Ochotniczej Straży Pożarnej został zaadaptowany na potrzeby warsztatów szkolnych. Mimo trudnych warunków realizowany był program nauczania. We wrześniu 2010r.  ukończono modernizację budynku przy ul.Nowej.

Obecnie ok. 50 uczniów odbywa zajęcia w warsztatach wyposażonych w najnowocześniejszy  sprzęt. Są trzy stanowiska naprawcze, kuźnia, spawalnia oraz pomieszczenia socjalne.W ostatnich czterech latach został  zakupiony nowy ciągnik Zetor Proxima, przyczepa, agregat uprawowy, brona talerzowa, siewnik zbożowy, rozsiewacz nawozów oraz całe wyposażenie warsztatowe i samochód do nauki jazdy.W ramach projektu unijnego Moja Uniszkoła Zawodowa realizowany jest także kurs kowalstwa artystycznego i metaloplastyki. Mimo że zajęcia odbywają się w soboty, uczniowie chętnie w nich uczestniczą, zdobywając nowe umiejętności

Zajęcia w warsztatach szkolnych:

Walory szkoły:

 • Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i dobrze wyposażoną bibliotekę, w której są również komputery z dostępem do internetu. Ponadto dysponuje warsztatami do praktyk dla Szkoły Zawodowej oraz kuchnią, w której uczą się absolwenci Technikum Żywieniowego. Mamy również sklepik szkolny – pyszne pączki!
 • W naszej szkole organizowane są liczne akademie związane z rozmaitymi uroczystościami np.11 listopada, Boże Narodzenie itp. Uczniowie biorą w owych apelach czynny udział i chętnie się w nie angażują. Każda pierwsza klasa musi przejść tzw. otrzęsiny, które są zawsze niezapomnianym wydarzeniem, nie tylko dla pierwszaków.
 • Samorząd Szkolny z pomocą grona pedagogicznego organizuje co jakiś czas dyskotekę szkolną.
 • W szkole panuje sympatyczna i przyjazna dla uczniów atmosfera. Staramy się pomagać sobie nawzajem.
 • W naszej szkole jest 25 nauczycieli, którzy w fachowy i pełen zaangażowania sposób dzielą się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem naukowym. Dowodem na to jest wysoka zdawalność matury przez naszych absolwentów i fakt, że wielu z abiturientów kontynuuje naukę na różnych kierunkach studiów.
 • Największym osiągnięciem szkoły jest to, iż absolwenci naszej szkoły z powodzeniem kształcą się na najlepszych uczelniach w Polsce (Toruniu, Bydgoszczy) i osiągają dobre wyniki w nauce.
 • Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje między innymi przez udział w rozmaitych konkursach, w czym są wspierani przez nauczycieli. Mogą także poszczycić się licznymi osiągnięciami sportowymi.
 • Nasi uczniowie mogą się ubiegać o różnego typu stypendia, tak naukowe jak i socjalne.
 • Uczniowie mają możliwość uczęszczać bezpłatne na kursy prawo jazdy:
  mechanik – operator pojazdów i maszyn    –   rolniczych: kat. B i T
  mechanik pojazdów samochodowych: kat. B
  technik rolnik: kat. T
 • Ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe daje wszelkie uprawnienia do przejęcia gospodarstwa.
 • Przerwy są zbyt krótkie dla uczniów, a za długie dla nauczycieli, jak w każdej szkole. W wolnych chwilach uczniowie słuchają muzyki, emitowanej przez radiowęzeł.
 • szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym;
 • nauczyciele są egzaminatorami;
 • gwarantujemy bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • organizujemy zajęcia dodatkowe, przygotowujące do egzaminów;
 • wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzają wysoki poziom nauczania;
 • praktyki dla zawodów kucharz i mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych odbywają się na miejscu,  w nowoczesnych i doskonale wyposażonych pracowniach i warsztatach; lokalizacja szkoły zapewnia oszczędność czasu i kosztów dojazdu;
 • w szkole organizowane są wyjazdy na basen, lodowisko, wycieczki;