Oferta edukacyjna

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w CHODCZU

TECHNIKUM          

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik logistyk

technik rolnik

technik organizacji turystyki

technik agrobiznesu

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

mechanik-operator pojazdów i maszyn  rolniczych

mechanik pojazdów samochodowych

mechanik-monter maszyn i urządzeń

magazynier-logistyk

fryzjer

sprzedawca

rolnik

kucharz

piekarz

cukiernik

murarz-tynkarz

ślusarz

elektryk

operator urządzeń przemysłu chemicznego

oraz inne zawody

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

SZKOŁA POLICEALNA

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE