Historia

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

Szkoła w Chodczu to nowoczesna placówka oparta na wieloletniej tradycji. Historia szkoły sięga roku 1971. Wtedy to do budynku dobudowanego do Szkoły Podstawowej w Chodczu przeniesiono Szkołę Przysposobienia Rolniczego z Cett. W 1972 r. decyzją władz została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą  o kierunku ogólnorolnym. W 1974 r. powstała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa,  a w 1975 r. otwarto klasę o profilu wiejskie gospodarstwo domowe. W latach 1976-1983 funkcjonowało Średnie Studium Zawodowe.

Kolejnym etapem rozwoju szkoły był powstanie w 1991 r. klasy licealnej
o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe. Stała się ona zaczątkiem powołanego
w 1997 r. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Z dniem 1 stycznia 1998 r. powołany został Zespół Szkół Rolniczych w Chodczu, w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Od 1997 r. patronem Zespołu Szkół Rolniczych jest Władysław Reymont. W 2002 r. szkoła zyskała nową siedzibę przy ulicy Kaliskiej 9/11. W dniu 14 października 2010 r. otwarte zostały nowe warsztaty  przy ul. Nowej. Do roku 2020 szkoła mieściła się w trzech budynkach: przy Placu Kościuszki, przy ul. Kaliskiej, przy ul. Nowej.

W swej dotychczasowej historii szkoła miała trzech dyrektorów: mgr Henryk Zieliński (1971 – 1992), mgr inż. Janusz Mujta (1992 – 2007) oraz mgr inż. Grażyna Wilińska (od 2007).

W 2020 r. na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu powstało Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu. Od września 2020 roku nauka odbywa się w nowym budynku.

Aktualnie placówka oferuje kilka typów szkół z wieloma kierunkami do wyboru. Są to:

  • 5-letnie TECHNIKUM, w którym uczniowie mają możliwość przygotowania się i zdania egzaminu maturalnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych w następujących kierunkach kształcenia:technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik logistyk, technik organizacji turystyki
  • 3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA,w której uczniowie mają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w wielu kierunkach. W części z nich całość kształcenia, w tym również zajęcia praktyczne odbywają się w szkole i w świetnie wyposażonych warsztatach szkolnych. Są to zawody: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, magazynier-logistyk.

W pozostałych zawodach uczniowie realizują zajęcia praktyczne u pracodawców jako młodociani pracownicy. Są to: fryzjer, sprzedawca, rolnik, kucharz, piekarz, cukiernik, murarz-tynkarz, ślusarz, elektryk, operator urządzeń przemysłu chemicznego oraz inne zawody

PCKZiU posiada również ofertę kształcenia dla dorosłych. Są to następujące formy:

  • SZKOŁA POLICEALNA dla absolwentów szkół średnich, czyli liceów i techników. W szkole aktualnie funkcjonują dwa kierunki: technik administracji oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  dla osób pragnących zdobyć uprawnienia rolnicze. Jest to kwalifikacja R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej.
  • SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA  dla absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia.

Szkoła w Chodczu to nowoczesna placówka oparta na wieloletniej tradycji. Zapewnia wszystkim uczniom bezpieczeństwo, indywidualne podejście oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Oferuje bardzo dobre przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Nauczyciele są egzaminatorami a szkoła świetnie wyposażonym ośrodkiem egzaminacyjnym. Szkoła posiada przestronne sale lekcyjne z nowym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi oraz nowocześnie wyposażone warsztaty i pracownie do praktycznej nauki zawodów. Oferuje również bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T oraz liczne stypendia naukowe i socjalne. Zapewnia uczestnictwo w wielu projektach, dających szanse na wszechstronny rozwój, w tym zagraniczne praktyki w krajach Unii Europejskiej (Grecja, Portugalia).

Oprócz tego uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności, zainteresowania i pasje poprzez udział w licznych uroczystościach szkolnych, imprezach środowiskowych, wycieczkach, konkursach, zawodach sportowych.

Dodatkowym atutem dla uczniów z terenu powiatu włocławskiego są darmowe dojazdy do szkoły z wielu kierunków (m.in. Boniewo, Pyszkowo, Osiecz, Kłobia, Baruchowo, Kowal, Lubień Kujawski, Kaliska Kuj, Gole i in.)