Historia

Historia szkoły sięga roku 1971. Wtedy do budynku dobudowanego do Szkoły Podstawowej w Chodczu przeniesiono Szkołę Przysposobienia Rolniczego z Cett. W 1972r. decyzją władz została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą  o kierunku ogólnorolnym. W 1974r. powstała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa,  a w 1975r. otwarto klasę o profilu wiejskie gospodarstwo domowe. W latach 1976-1983 funkcjonowało Średnie Studium Zawodowe. Kolejnym etapem rozwoju szkoły był powstanie w 1991r. klasy licealnej
o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe, która stała się zaczątkiem powołanego
w 1997r. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Od 1 stycznia 1998r. został powołany Zespół Szkół Rolniczych w Chodczu, w skład którego weszły:

  •  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • Liceum Zawodowe
  • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

Od 1997r. patronem Zespołu Szkół Rolniczych został Władysław Reymont.

Od 2002r. szkoła ma swoją siedzibę przy ulicy Kaliskiej 9/11.

14 października 1010r. zostały otwarte nowe warsztaty  przy ul. Nowej.

Obecnie szkoła mieści się w trzech budynkach: przy Placu Kościuszki, przy ul. Kaliskiej, przy ul. Nowej.

Przez 40 lat istnienia mury szkoły opuściło 1762 absolwentów.

 

Dyrektorzy w historii Zespołu Szkół w Chodczu:

mgr Henryk Zieliński
1971 1992
mgr inż. Janusz Mujta
1992 – 2007
mgr inż. Grażyna Wilińska 
od 2007r.
   

 

Obecnie w Zespole Szkół w im. Władysława Reymonta Chodczu  kształci się 213 uczniów i słuchaczy na 3 kierunkach:

  • Technikum
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • Ogólnokształcące Liceum Uzupełniające