Uroczystość nadania imienia i sztandaru szkołom wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu.

Uroczystość nadania imienia i sztandaru szkołom wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Chodczu.

Powiatowe Święto Edukacji Narodowej

„Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie,

pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym.”

                                                                                   Władysław Reymont

 

13 października 2023 roku świętowaliśmy Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej oraz uroczystość nadania imienia Władysława Reymonta szkołom w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. Dzień ten zapisał się w historii naszej placówki jako jeden z najważniejszych. Społeczność szkolna otrzymała nowy sztandar, który został poświęcony przez Ekscelencję, Księdza Biskupa Diecezji Włocławskiej Krzysztofa Wętkowskiego, podczas uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele świętego Dominika w Chodczu.

Gospodarzami uroczystości byli: Starosta Włocławski – Pan Roman Gołębiewski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu  – Pani Grażyna Wilińska. Swoją obecnością uświetnili ją znamienici Goście: proboszcz parafii świętego Dominika w Chodczu – ksiądz kanonik Grzegorz Szczepaniak oraz ksiądz Paweł Osiński. Byli też obecni: Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Józef Łyczak, przedstawiciele Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Pani Aneta Jędrzejewska oraz Pan Sławomir Kopyść – Członkowie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Wojciech Jaranowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pan Stanisław Pawlak Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tej szczególnej uroczystości uczestniczyła również Dyrektor  Delegatury we Włocławku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Pani Barbara Kuklak, która dodatkowo reprezentowała Kuratora Oświaty, Pana Marka Gralika. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: wicestarosta Jan Ambrożewicz, Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Zygmunt Wierzowiecki, Burmistrz Chodcza, Pan Jarosław Grabczyński wraz z Radnymi, Dyrektorzy Szkół z Powiatu Włocławskiego, Przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Przyjaciele Szkoły, Państwo Andrzej i Jadwiga Fijałkowscy. W uroczystości wzięli też udział Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Szkoły.

Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu, Grażyna Wilińska powitała wszystkich zebranych Gości. W swoim wystąpieniu nawiązała do budowy i otwarcia nowoczesnej placówki edukacyjnej, która stała się spełnieniem marzeń o szkole na miarę XXI wieku. Pani Dyrektor zaakcentowała też, że wybór Władysława Reymonta na patrona szkoły to podkreślenie, że  historia i tradycja naszej placówki jest nam bliska i ważna dla nas, dlatego chcemy ją kontynuować. Ponadto wybrany patron to utalentowany pisarz, uhonorowany w 1924 roku Nagrodą Nobla, patriota i autor, którego różnorodne myśli mogą inspirować młodzież do poszukiwania właściwej drogi życiowej, do refleksji nad rolą i misją człowieka we współczesnym świecie. W dalszej części swojego wystąpienia podziękowała też wszystkim fundatorom nowego sztandaru, doceniając ich wkład i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Chcąc upamiętnić niezwykle ważne wydarzenie w historii placówki i oddać hołd Patronowi, Pani Dyrektor Grażyna Wilińska, Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego, Pan Zygmunt Wierzowiecki odsłonili pamiątkowy portret Władysława Reymonta. Wspomniane dzieło to dowód niezwykłego talentu artystycznego jednej z uczennic technikum –  Magdaleny Wietrzyckiej.

Uroczysty akt nadania imienia szkole połączony był z podniosłym ślubowaniem uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu na otrzymany sztandar. Następnie dokonano prezentacji sztandaru, na którym znajduje się wizerunek Patrona Władysława Reymonta oraz godło Polski na biało-czerwonym tle i wyhaftowane złotymi nićmi nazwy wartości stanowiących fundament pracy wychowawczej: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA.

Wszyscy znamienici Goście, Gospodarze uroczystości oraz fundatorzy sztandaru zostali uhonorowani umocowaniem symbolicznego gwoździa na tablicy pamiątkowej. Zabrali również głos obecni parlamentarzyści, przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego, reprezentanci powiatu na czele z Panem Starostą Romanem Gołębiewskim, przedstawiciele Kuratorium Oświaty  oraz Burmistrz Chodcza. Jako, że uroczystość nadania imienia połączona była z Powiatowym Dniem Edukacji Narodowej wiele serdecznych i pięknych słów skierowano do nauczycieli. Podziękowania i życzenia z okazji Dnia Edukacji złożył też Starosta Włocławski Roman Gołębiewski oraz Pani Dyrektor PCKZiU w Chodczu Grażyna Wilińska.

Dużo cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu niełatwej nauczycielskiej misji życzyli swoim pedagogom i wszystkim pracownikom oświaty uczniowie PCKZiU w Chodczu. Przedstawili oni również, na zakończenie uroczystości program artystyczny, którego scenariusz został opracowany i wyreżyserowany przez panie: Ewelinę Włodarzewską, Eugenię Andrzejewską i Joannę Modrzejewską. Młodzież zaprezentowała postać Władysława Reymonta, a także zaprosiła zebranych do krainy inspirujących myśli Patrona. Całość uświetniła oprawa muzyczna, która nadała uroczystości podniosłego i wzruszającego charakteru. Słowo połączone z obrazem i muzyką z pewnością zapadło głęboko w serca słuchaczy.

Historyczna Uroczystość w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Chodczu  stała się źródłem wielu wzruszeń oraz skłoniła do refleksji nad współczesną rzeczywistością.