INFORMACJA

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta
w Chodczu zwracają się do Uczniów naszej szkoły i ich Rodziców o nie kupowanie kwiatów, ani innych form podziękowania za całoroczną pracę,
a przekazanie przeznaczonych na zakup kwiatów środków finansowych na szczytny cel, tj. pomoc osobom poszkodowanym w pożarze domu przy
ul. Kujawskiej w Chodczu.

Zebrane środki przekażemy na konto utworzone prze MGOPS w Chodczu. 
Za okazane wsparcie z góry serdecznie dziękujemy.

Dodaj komentarz