Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Justyny Gołębiewskiej

W środowe przedpołudnie w Zespole Szkół Technicznych z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika i wicewojewody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlaua stypendium
Prezesa Rady Ministrów
odebrała uczennica kl. III TŻiUG Justyna Gołębiewska.

To docenienie całorocznej pracy uczniów, którzy wyróżniają się w swoich placówkach.

By otrzymać stypendium uczennica musiał uzyskać promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium premiera przyznawane jest na dany rok szkolny, dla uczniów szkół liceów i techników. Wypłacane jest w dwóch ratach: do 30 listopada i do 30 kwietnia. Obecnie wynosi 300 zł miesięcznie.

Gratulacje! Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów.