„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”

Z przyjemnością informujemy, iż pięciu uczniom naszej szkoły zostały przyznane stypendia „dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych” w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Stypendystami zostali Wiktoria Lotka, Mateusz Stępień i Michał Mikołajczyk – uczniowie branżowej Szkoły I Stopnia oraz Julia Szadkowska i Dagmara Witczak – uczennice Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Gratulujemy!