Dzień Edukacji Narodowej 2022

„Zacną rzeczą jest uczyć się, ale jeszcze zacniejszą – nauczać”

Słowa amerykańskiego pisarza Marka Twaina stały się mottem uroczystości, która odbyła się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. 13 października społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz w ślubowaniu uczniów klas pierwszych.

Z tej okazji młodzież z  klas: IIIA, IIA i IVP technikum pod opieką pani Aldony Baranowskiej-Kacprzak, pani Eweliny Włodarzewskiej oraz pani Joanny Modrzejewskiej przygotowała uroczystość, podczas której zaprezentowała zabawne scenki z życia szkoły, wywołując na twarzach swoich pedagogów radość i uśmiech. Nie zabrakło też pięknych i mądrych refleksji na temat trudnej i zaszczytnej misji nauczyciela. Przywołano między innymi słowa Alberta Camusa:

Nie idź przede mną, bo mogę nie nadążyć,

Nie idź za mną, bo nie potrafię prowadzić,

Idź obok mnie! –i bądź moim przyjacielem”

Ta piękna myśl, jakże trafnie, ujmuje relację między uczniem a nauczycielem, który jest Przewodnikiem, Mistrzem i Przyjacielem młodego człowieka poznającego świat i ludzi. Przedstawiciele młodzieży przekazali też wzruszające słowa podziękowań i życzeń Pani Dyrektor Grażynie Wilińskiej, nauczycielom i pracownikom szkoły. Uroczystość uświetniły również piosenki wykonane przez Filipa Arkuszewskiego z klasy IVP technikum, które stanowiły muzyczny upominek oraz przywołały wspomnienia i stały się okazją do zadumy i refleksji.

Uroczystości związanej z Dniem Edukacji Narodowej towarzyszyło również złożenie ślubowania przez uczniów klas pierwszych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. Przedstawiciele pierwszoklasistów, stając przed sztandarem szkoły, ślubowali rzetelnie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki, przestrzegać postanowień zawartych w statucie oraz dbać o honor i dobre imię szkoły, do której będą uczęszczać przez kolejne lata.

Naszym pierwszoklasistom życzymy, aby słowa ślubowania głęboko zapadły w ich umysły i serca oraz stały się drogowskazem wyznaczającym właściwe zachowanie i godną postawę przez cały czas nauki w szkole ponadpodstawowej.