Program Erasmus+

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie “We all play in one team – united Europe through sport!”, który odbył się w dniach 24.06-01.07.2019 r. w Poroninie. 
W trakcie wymiany uczestnicy mieli okazję odnaleźć wspólne korzenie łączące Europejczyków oraz przekonali się, iż mimo różnic – innego języka, innej historii, tradycji młodzi ludzie z różnych krajów mają ze sobą wiele wspólnego. Przez 8 dni 32 uczestników z Bułgarii, Turcji, Włoch i Polski poznawało historię, tradycję zwyczaje i języki narodowe oraz realia życia codziennego w poszczególnych krajach poprzez zajęcia związane pośrednio i bezpośrednio ze sportem. Wszystkie zajęcia przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami edukacji nieformalnej co dodatkowo wspomagało proces uczenia się. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, gier integracyjno-sportowych, dyskusji panelowych, burz mózgów, projekcji filmowych, spaceru kulturowego oraz spotkań refleksyjnych (element ewaluacji). Każda z grup narodowych miała także za zadanie przygotować wieczorne zajęcia, podczas których przedstawiła historię, tradycję i kulturę swojego kraju. Każdy wieczór narodowy składał się z kilku stałych elementów tj. degustacji tradycyjnych potraw, nauki tańców narodowych oraz różnych form prezentacji historii i ciekawostek związanych z danym krajem. Podczas dyskusji i warsztatów uczestnicy poruszali tematykę i zagadnienia związane z integracją europejską, różnorodnością kulturową Europy oraz szukali jej wspólnych mianowników.

Dodaj komentarz