„Dęby z Ziemi Chodeckiej dla przyszłych pokoleń”

W październiku 2019 r Zespół Szkół im. Wł. Reymonta podjął współpracę z Bractwem Miłośników Ziemi Chodeckiej. Celem było wzięcie udziału przez uczniów w projekcie „Dęby z Ziemi Chodeckiej dla przyszłych pokoleń”, którego zasadniczym zadaniem było wyhodowanie sadzonek największego i najstarszego dębu Kiejstut ze Zbijewa. W dniu 10 listopada 2019 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta Pani Grażyna Wilińska otrzymała sadzonkę dębu wraz z certyfikatem, który potwierdza jej pochodzenie od dębu Kiejstut. Sadzonki dębów będą przekazane w większej ilości w celu posadzenia ich na dziedzińcu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu.
Uczniowie realizowali projekt poprzez udział w konkursie, który promował piękno krajobrazu przyrodniczo – kulturowego Ziemi Chodeckiej, uwrażliwiał na jej piękno oraz podnosił poziom świadomości ekologicznej uczniów. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody ufundowane prze Urząd Marszałkowski w Toruniu i Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej, a wręczone uczniom przez prezesa stowarzyszenia p. Wojciecha Lewandowskiego. Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu w szkole kierowały Panie Jolanta Kiełczak
i Joanna Świątek.