Kolejny dzień praktyk

Minął kolejny dzień w ramach programu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej” nr 2019-1-PL01-KA102-063591, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu.
Uczniowie z klasy Technik Rolnik zapoznawali się z podstawowymi metodami uprawy uprawy gleby i plonów, a także metodami poprawy jakości gleby oraz wpływu poszczególnych praktyk rolniczych na wydajność przedsiębiorstwa. Poznawali także wdrożone systemy i ich wartość, a także analizowali możliwości i potencjalne korzyści opracowania nowych systemów.
Uczniowie z klasy Technik Logistyk omawiali zależności między instytucjami i przedsiębiorstwami występującymi w branży logistycznej, porównywali działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w branży logistycznej w Polsce i Grecji, a także oceniali pozycję przedsiębiorstw z tej branży w obu krajach.
Wieczorem nastąpiło podsumowanie i ewaluacja działań.