Praktyki w Grecji – odpoczynek.

Po zakończeniu pracy i nauki Reymonciaki biorą czynny udział w zmaganiach sportowych, a także zażywają kąpieli morskich