Praktyki w Grecji cd.

Za nami drugi dzień praktyk w ramach programu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej” nr 2019-1-PL01-KA102-063591, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu.
Technicy Rolnicy zapoznawali się ze sprzętem stosowanym w gospodarstwie, urządzeniami oraz wdrożonymi programami dla każdej z upraw. Poznawali także cykle pracy i ich charakterystykę oraz metody obsługi urządzeń, systemów elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
Technicy Logistycy zapoznawali się z obsługą urządzeń biurowych i programów komputerowych stosowanych w przedsiębiorstwie, formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstwa. Poznali także funkcjonowanie łańcucha logistycznego i porównali je ze zintegrowanym łańcuchem dostaw, a także poznali zasady prowadzenia dokumentacji biurowej.
Wieczór był czasem na podsumowanie dnia i integrację.