Praktyki w Grecji

Rozpoczęły się praktyki w ramach programu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej” nr 2019-1-PL01-KA102-063591, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu. Wszyscy uczniowie zakwaterowali się w hotelu, zapoznali z jego regulaminem i wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Olympus Education – organizacji partnerskiej, z którą nasza szkoła realizuje program praktyk.
Uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Poznali także opiekunów praktyk.
Wieczorem podsumowaliśmy dzień.