Święto zmarłych

„Wspomnienie jest formą spotkania”

Zapadający wcześnie jesienny zmrok, wiatr porywający liście z drzew, krople spadającego deszczu skłaniają nas często do zadumy i refleksji nad przemijaniem. Czynimy to tym częściej, im bliżej jest Dzień Wszystkich Świętych. Zatrzymujemy się w pędzie życia nad grobami tych, którzy odeszli, by przypomnieć sobie ich imiona, twarze, radosne uśmiechy… Wspominamy tych wszystkich, którzy wspólnie z nami tworzyli naszą szkolną społeczność. I właśnie w tym momencie zadumy, w świetle zapalonych zniczy i trwającej wokół ciszy stają się nam oni szczególnie bliscy, zacierają się granice między światem tych, którzy od nas odeszli i światem tych, którzy o nich wciąż pamiętają…

Tak więc, zgodnie z tradycją, reprezentanci PCKZiU w Chodczu: Julia Szadkowska z klasy IIIB oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego: Filip Arkuszewski z klasy IVP  pod opieką pani Aldony Baranowskiej Kacprzak i pani Joanny Modrzejewskiej oraz przedstawicielki Rady Rodziców pani Anety Witczak, w dniu 27 października 2022 r. udali się na groby nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Symboliczne światełka zostały również zapalone na mogiłach bohaterów walk o wolność i niepodległość. W ten sposób okazaliśmy nasz szacunek wobec tych, których nie ma już wśród nas, ale wciąż żyją w naszych sercach i pamięci…