ZŁAP ZA STERY DO SWOJEJ KARIERY

Miniony tydzień w naszej szkole upłynął pod hasłem ZŁAP ZA STERY DO SWOJEJ KARIERY w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Zainspirował on naszych uczniów do podejmowania działań związanych ze swoją przyszłością. Mogliśmy zobaczyć i wysłuchać przedstawicieli poszczególnych zawodów, w których kształci się młodzież w naszej szkole. Przybliżyli nam tajniki swojej przyszłej pracy.
Dzięki współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Toruń nasi uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach przeprowadzonych w szkole przez p. Justynę Grębicką doradcę zawodowego WUP Toruń.
Byliśmy również z wizytą w Centrum Informacji I Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku,gdzie spotkaliśmy się z doradcami zawodowymi WUP Toruń i PUP Włocławek.
Kolejnym działaniem w ramach OTK było przygotowanie przez uczniów poszczególnych klas plakatów związanych z hasłem Tygodnia Kariery Zawodowej.
Serdecznie dziękujemy, że tyle osób w naszej szkole zaangażowało się we wspólne działania zawodoznawcze!!!
Dziękujęmy Pani Dyrektor, wychowawcom, nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do prezentowania poszczególnych zawodów:p. Marii Nowakowskiej, Ewie Michalak, Marlenie Czyżewskiej,Annie Grządzieli, Markowi Garbalińskiemu Witoldowi Bogusławskiemu,Konradowi Kowalewskiemu, Jackowi Trzaskalskiemu,Aldonie Baranowskiej -Kacprzak, Barbarze Błaszczyk.
Przede wszystkim przedstawicielom młodzieży, którzy dzięki prezentacjom i scenkom przedstawili społeczności szkolnej zawody, których się uczą w naszej szkole. Byli to uczniowie klas ITA, IITA, IIITA, IIITB, IVTG, IVTP, IIBP oraz IIIBP.

Jeszcze raz dziękujemy za wspólne działania!!!