Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w naszej szkole zakończył się…
W piątek gościliśmy w PCKZiU p. Katarzynę Polińską doradcę zawodowego z Poradnii Pedagogiczno- Psychologicznej z Lubienia Kujawskiego.
W ramach tego spotkania młodzież uczestniczyła w zajęciach integrujących grupy klasowe a także przedstawiających umiejętności i cechy osobowości osób przedsiębiorczych. Podczas warsztatów młodzież wypełniła testy wskazujące ich mocne strony i szanse na rozwój zawodowy.
Zajęcia te przebiegały w miłej atmosferze, uczniowie byli aktywni ,chętnie opowiadali o swoich pozytywnych cechach charakteru.

Bardzo serd

ecznie dziękujemy p. Katarzynie Polińskiej za przeprowadzone warsztaty.