XII Powiatowy Konkurs Języków Obcych Chodecz 2023

31 marca już po raz dwunasty w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Języków Obcych. W konkursie wzięli udział uczniowie z siedmiu zaprzyjaźnionych szkół podstawowych z naszego terenu: ze szkoły podstawowej w Chodczu, Przedczu, Dąbrowicach, Kaliskach, Lubieniu Kujawskim, Choceniu i Kruszynie oraz uczniowie ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski: Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcącego w Lubrańcu, Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie, Zespołu Szkół w Kowalu oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu.
Nasze zaproszenie przyjęła Pani Jadwiga Fijałkowska przyjaciel naszej szkoły, pani Aneta Witczak przewodnicząca Rady Rodziców oraz wicestarosta Pan Jan Ambrożewicz.
Po powitaniu przez Panią Dyrektor Grażynę Wilińską wszystkich uczestników konkursu i zaproszonych gości, rozpoczął się pierwszy etap konkursu. Młodzież rozwiązywała test pisemny składający się z zadań gramatycznych zamkniętych i otwartych oraz zadań związanych z rozumieniem tekstów pisanych. W przerwie, podczas gdy komisja konkursowa sprawdzała testy pisemne, uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie mogli skorzystać ze słodkiego bufetu. W oczekiwaniu na drugi etap konkursu, czas umilała część artystyczna, podczas której można było odbyć wirtualny spacer po Londynie, obejrzeć prezentację pt: ,,Język angielski – językiem globalnym”, przygotowaną przez ucznia klasy II a – Krzysztofa Kacprzaka oraz wysłuchać piosenek wykonywanych po angielsku przez uczniów klasy trzeciej i czwartej: Julię Mańkowską, Filipa Arkuszewskiego i Filipa Kryczkę. Drugi etap konkursu przeznaczony był dla uczniów szkół ponadpodstawowych, do którego zakwalifikowało się sześcioro uczniów z najwyższymi wynikami z I etapu konkursu. Uczniowie losowali dwa tematy, które musieli omówić w języku angielskim przed komisją konkursową. Młodzież, zarówno ze szkół podstawowych jaki i ponadpodstawowych, wykazała się wysokim poziomem znajomości języka angielskiego. Na koniec zaproszeni goście, uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów technikum gastronomicznego.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, zaś zwycięzcy nagrody w postaci bonów podarunkowych. Nagrody dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostały ufundowane przez organ prowadzący szkołę – Powiat Włocławski.
Zwycięzcami konkursu zostali:
w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Jakub Urbaniak (SP Chodecz)
II miejsce – Maja Kaszewska (SP Lubień Kujawski)
III miejsce – Krzysztof Wiśniewski (SP Przedecz)
w kategorii szkól ponadpodstawowych:
I miejsce – Michalina Gralak (ZS Izbica Kujawska)
II miejsce – Zuzanna Grecka (Liceum Ogólnokształcące Lubraniec)
III miejsce – Mateusz Banasiak (PCKZiU Chodecz)

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.